Odorex Deo антиперспирант рол-он со продолжено дејство – Киберг
Close
Лазо Осмаков број 9
Работно време: 8.00-18.00 Понеделник - Петок

Odorex Deo антиперспирант рол-он со продолжено дејство

630.00 ден

Description

40 мл

Против прекумерно потење и непријатен мирис на пазувите и дланките со ефект до 10 дена

Roll-on против потење и непријатен мирис на пазувите и дланките, која овозможува до 10 дена на заштита по само една апликација. Единствениот механизам делува само на хиперактивни потни жлезди, без да влијае на целокупната терморегулација. Се користи според шема во согласност со ритамот на вашето тело.

Ако сакате, можете да го комбинирате со парфеми, дезодоранси и сапуни кои не влијаат на неговиот ефект.

Ефикасен и економичен производ.

Погоден за:

 • прекумерно потење и непријатен мирис
 • дланки и пазуви

Дејство:

 • Заштитува од потење 10 до 14 дена
 • Ги отстранува непријатните мириси
 • Не ја нарушува терморегулацијата
 • Не остава дамки на облеката

Како да се користи

 • Пред првата употреба навечер, измијте ги пазувите со сапун и вода и проверете дали се совршено суви, а потоа нанесете го спрејот. Наутро исплакнете со вода. Повторете ја постапката 3 последователни вечери на здрава, измиена и добро исушена кожа.
 • За да го одржите ефектот, потоа нанесете еднаш на секои 7 до 14 дена според вашиот личен распоред. На пример, ако се појави потење на 10 -тиот ден по првата употреба, нанесете го Одорекс Део еднаш на секои 9 дена. Во овој интервал можете да користите парфеми, дезодоранси и сапуни, бидејќи тие не влијаат на ефективноста на ролната.

Важно:

 • Не треба да користите Odorex Deo секој ден!
 • Секогаш сушете го местото на апликација совршено пред да го нанесете производот.
 • Не планирајте депилација на денот на апликацијата.
 • Нанесете Odorex Deo само на здрава и неповредена кожа и најмалку 24 часа по депилација од пазувите.
 • Не користете го производот ако сте преосетливи на соли од алуминиум.
 • Ако почувствувате печење, чешање или црвенило, престанете да го користите производот. Ако симптомите не исчезнат во рок од 3 дена, консултирајте се со дерматолог.

Состав :

aqua, alcohol, aluminum chloride, glycerin, hydroxyethylcellulose, methenamine, parfum

Активни состојки

 1. Aluminium chloride-Алуминиум хлорид – штити од потење
 2. Glycerin-Глицерин – ја омекнува, навлажнува и ја зголемува еластичноста на кожата, ја штити од сушење и ги зголемува заштитните функции

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odorex Deo антиперспирант рол-он со продолжено дејство”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Odorex Deo antiperspirant roll-on with prolonged action

630.00 ден

Categories: , Product ID: 3587

Description

Against excessive sweating and unpleasant odor on the armpits and palms with an effect of up to 10 days

Roll-on against sweating and unpleasant odor on the armpits and palms, which provides up to 10 days of protection after only one application. The unique mechanism acts only on overactive sweat glands, without affecting the overall thermoregulation. It is used according to a scheme in accordance with the rhythm of your body.

If desired, you can combine it with perfumes, deodorants and soaps that do not affect its effect.

Efficient and economical product.

 

Suitable for:

 • excessive  sweating and unpleasant odor
 • palms and armpits

Action

 • Protects against sweating for 10 to 14 days
 • Removes unpleasant odors
 • Does not violate thermoregulation
 • Does not leave stains on clothes

How to use

 • Before first use in the evening, wash the armpits with soap and water and make sure they are perfectly dry, then apply the spray. In the morning, rinse with water. Repeat the procedure 3 consecutive evenings on healthy, washed and well-dried skin.
 • To maintain the effect, then apply once every 7 to 14 days according to your personal schedule. For example, if sweating occurs on the 10th day after the first use, apply Odorex Deo once every 9 days. In this interval you can use perfumes, deodorants and soaps, as they do not affect the effectiveness of the roll-on.

Important:

 • You do not need to use Odorex Deo every day!
 • Always dry the treatment site perfectly before applying the product.
 • Do not plan hair removal on the day of application.
 • Apply Odorex Deo only on healthy and uninjured skin and for at least 24 hours after armpit hair removal.
 • Do not use the product if you are hypersensitive to aluminum salts.
 • If you experience burning, itching, or redness, stop using the product. If the complaints do not disappear within 3 days, consult a dermatologist.

Ingredients

aqua, alcohol, aluminum chloride, glycerin, hydroxyethylcellulose, methenamine, perfume

Active ingredients

 • Aluminum chloride– protects against sweating
 • Glycerin– softens, moisturizes and increases the elasticity of the skin, protects it from drying out and increases its protective function

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odorex Deo antiperspirant roll-on with prolonged action”

Your email address will not be published. Required fields are marked *