АРТРОН AКТИВ – Киберг
Close
Лазо Осмаков број 9
Работно време: 8.00-18.00 Понеделник - Петок

АРТРОН AКТИВ

635.00 ден

Description

ЗГЛОБОВИ, ТКИВА И ‘РСКАВИЦИ

Прочитајте го внимателно целото упатство, бидејки содржи важна информација за Вас. Зачувајте го упатството. Може ке има потреба да го прочитате повторно.

Ако имате потреба од дополнителна информација или совет, прашајте го Вашиот фармацевт.

 

1.Што содржи АРТРОН Актив

2.Каква е намената на АРТРОН Актив  и за што се користи

3.Што преставува АРТРОН Актив

4.Пред да земете  АРТРОН Актив

5.Како да го користите  АРТРОН Актив

6.Како се чува  АРТРОН Актив

 

1.Што содржи АРТРОН Актив

Состав на три таблети (препорачан дневен внес)

Глукозамин сулфат . 2KCl   1 500 mg
Хондроитин сулфат    300 mg
Сератиопептидаза      30 mg
Манган

Manganese gluconate

 

3 mg

Исполнувачи: микрокристална целулоза , скроб, лактоза монохидрат, натриум кроскармелоза  антислепувачки агенти: силициум диоксид, магнезиум стеарат, талк; стабилизатор: желатин ; Глазирачки агенси анјонен метакрилат кополимер, боја- титаниум диоксид, прочистена вода.

2.Каква е намената на АРТРОН Актив  и за што се користи

АРТРОН актив е иновативна комбинација за здрави зглобови, ткива и рскавици

Глукозамин / Glucosamine / влијае на активноста на мускуло-скелетниот систем. Ја одржува структурата на зглобовите, зглобните обвивки и тетивите. Глукозамин придонесува за градење на ‘рскавичното ткиво, ја помага функцијата на скелетот и покажува благопријатен ефект за нормалната заштита на зглобовите, тетивите и’ рскавичното ткиво.

Хондроитин / Chondroitin / е гликозамингликан, кој под форма на протеогликан е една од најважните состојки на сврзното ткиво, тетивите и зглобовите. Хондроитин сулфат е важна компонента на основното средство на коската и на ‘рскавицата. Придонесува за одржување на интегритетот на ‘рскавичниот матрикс.

Сератиопептидаза / Serratiopeptidase / e протеолитички ензим со протеинска структура добиен од ентеробактеријата Serratia marcescences. Придонесува за природно обновување на ткивата.

Манган / Mn / е минерал кој учествува во многу ензимски системи во организмот и е важна компонента во исхраната. Манганот придонесува за развојот на коскеното ткиво и за одржување во нормална состојба на зглобната течност. Според Европската Агенција за Безбедност на храната / EFSA – European Food Safety Authority / внесувањето на манган придонесува за:

 • Заштита на ДНК, протеини и липиди од оксидативна штета;
 • Одржување на нормални коски;
 • Нормално одвивање на метаболизмот и производството на енергија;
 • Има придонес кон нормалното формирање на сврзното ткиво.

4.Пред да земете  АРТРОН Актив

Не го користете АРТРОН Актив ако сте чувствителни на активните материи или на некој од помошните состојки. Додаток во исхрана. Не треба да се користи како замена за разновидна исхрана. Да не се пречекорува препорачаната доза!

5.Како да го користите  АРТРОН Актив

За возрасни и деца над 15 години – по 1 таблета 3 пати на ден пред јадење. Таблетата да се земе цела без да се крши(цртата на таблетата не е наменета за кршење на истата)

6.Како се чува  АРТРОН Актив

На собна температура, на места недостапни за деца.Не користете АРТРОН Актив после истекот на рокот кој е означен врз картонската опаковка или кесичката

Фортекс Нутрацеутикалс

www.fortex.bg

Увозник Киберг Дооел, Велес , ул Лазо Осмаков бр 9

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “АРТРОН AКТИВ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artron Active

635.00 ден

Categories: , Product ID: 3423

Description

 • supports the structure of joints, joint joints and tendons
 • favorably affects the activity of the locomotory system
 • helps to strengthen and build cartilage tissue
 • contributes to the natural regeneration of tissues
 • contributes to the development of bone tissue and to maintaining the joint fluid in normal condition
 • ARTRON ACTIVE

  ACTIVE PROTECTION FOR YOUR JOINTS

  FOR HEALTHY STRAPS, TISSUES AND SHOULDERS

  Purpose:

  • supports the structure of joints, joint joints and tendons
  • favorably affects the activity of the locomotory system
  • helps to strengthen and build cartilage tissue
  • contributes to the natural regeneration of tissues
  • contributes to the development of bone tissue and to maintaining the joint fluid in normal condition

  Glucosamine / Glucosamine /

  Glucosamine affects the activity of the locomotor system. Supports the structure of joints, joint joints and tendons. Glucosamine contributes to the formation of cartilage tissue, supports joint functions and has a beneficial effect on the normal protection of joints, tendons and cartilage tissues.

  Chondroitin

  Chondroitin is a glycosaminoglyc, which, in the form of proteoglycan, is one of the most important components of connective tissue, tendons and joints. Chondroitin sulfate is an important component of the essential substance of bone and cartilage. It helps to maintain the cartilage matrix’s integrity.

  Manganese / Mn /

  Manganese (Mn) is a mineral that is involved in many enzyme systems in the body and is an important component in the diet. Mangan contributes to the development of bone tissue and to the maintenance of normal joint fluid. According to the European Food Safety Authority (EFSA), the use of manganese contributes to:

  • Protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage;
  • Maintaining normal bones;
  • Normal flow of metabolism and energy production;
  • Contribution to normal connective tissue formation.

  FOR HEALTHY STRAPS, TISSUES AND SHOULDERS

  Useful tips 

  YES!

  • move constantly, do light exercises
  • stick to the right standing or sitting position
  • maintain a healthy weight
  • cool the painful area to relieve pain – you can also use ice, but not directly on the skin
  • fish or nutritional supplements with omega 3 / Omega 3 Fortex /
  • milk and dairy products for healthy bones or supplements with calcium and vitamin D
  • supplements with glucosamine and chondroitin for cartilage tissue plus sera peptidase for anti-inflammatory effect

  NO!

  • do not stand / sit long in the same position
  • do not lift weights or carry heavy objects
  • do not make repetitive and monotonous movements of injured joints
  • do not load the severely injured joints
  • beware of injuries, especially if your work is related to physical activity
  • do not overweight – extra pounds exert additional tension on the joints
  Ingredients in 2 tablets
  Glucosamine sulfate 2KCL  1 000 mg
  Devil’s claw extract (Harpagophytum zeyheri)  250 mg
  Bromelain  200 mg
  Chondroitin sulfate 100 mg
  Curcumin 95% extract (Curcuma longa)  100 mg
  Manganese gluconate  3 mg

  CONTENT

  30 tablets

  METHOD OF USE

  1 tablet, 2 times a day

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Artron Active”

Your email address will not be published. Required fields are marked *